Rozwód z orzekaniem o winie- jak udowodnić zdradę

Jedną z najważniejszych przesłanek rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, jest oczywiście zdrada (niewierność).  O ile nie ma problemu, gdy drugi małżonek tego nie ukrywa, przyznaje się do  o tyle kłopoty zaczynają się, gdy tylko strona żądająca orzeczenia winy w rozkładzie pożycia wie o zdradzie współmałżonka. Najbardziej popularnymi możliwościami uzyskania tej wiedzy, i wykazanie jej przed sądem jest oczywiście skorzystanie z usług detektywistycznych, często jednak są to koszty, które przekraczają możliwości finansowe strony. Z pewnością istotne będą zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić zachowania małżonka zdradzającego. Również większy niż dotychczas sposób wydawania pieniędzy może być wskazówką, a więc gdzie, kiedy, ile i na co wydawał pieniądze małżonek, którego niewierności  chcemy dowieść, istnieją możliwości zebrania dowodów w zakresie wydatkowania kosztów, które pozwolą sądowi na wydanie orzeczenia rozwodowego z wyłącznej winy małżonka zdradzającego. Także kwestie związane z bilingami rozmów telefonicznych mogą wskazać na określone okoliczności tj. czas i miejsce rozmów, treść sms, ich intensywność również uzasadniać mogą istnienie podstaw do stwierdzenia niewierności małżonka.

Reasumując chciałbym nadmienić, iż nie zawsze cudzołóstwo jest podstawą do orzeczenia o wyłącznej winie w rozkładzie pożycia. Istnieje ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1949 r. „Nawet w wypadku cudzołóstwa jednego z małżonków, drugi z nich staje się winny spowodowania rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli przez ciągłe zniewagi zatruwał życie popełniającemu cudzołóstwo małżonkowi”. Czasami warto zastanowić się nad swoim zachowaniem, i przemyśleć, czy czasem nie mamy do czynienia z taką sytuacją, bowiem można zaangażować się w proces rozwodowy na długie lata i tylko stracić niepotrzebnie nerwy i zdrowie, a nie zawsze orzeczenie końcowe jest tego warte, szczególnie gdy strony mają małoletnie dzieci.

Pamiętać należy, iż istnieje wiele innych przesłanek uzasadniających na żądanie ustalenia wyłącznej winy w rozkładzie pożycia, powyższej wymieniłem jedynie  podstawowe, przykładowe dowody, które mogą być przydatne w postępowaniu rozwodowym w celu udowodnienia niewierności małżeńskiej.

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań, pod artykułem, postaram się udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi.

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *