Archiwum miesiąca: luty 2012

Pozew o alimenty – wymogi formalne

Postępowanie w sprawie o alimenty sąd rozpoznaje w procesie, stąd pismem wszczynającym jest Pozew. Pozew zgodnie z art. 187 kpc w zw. z art. 126 kpc powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i  nazwisko stron wraz z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | 2 komentarze

Pozew o alimenty – właściwość sądu

W sprawie o alimenty sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy właściwości ogólnej zgodnie z art. 27 kpc czyli ten, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Niemniej jednak przepisy pozwalają na wytoczenie powództwa o alimenty przed sąd rejonowy właściwy według … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz