Pozew o alimenty – wymogi formalne

Postępowanie w sprawie o alimenty sąd rozpoznaje w procesie, stąd pismem wszczynającym jest Pozew. Pozew zgodnie z art. 187 kpc w zw. z art. 126 kpc powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i  nazwisko stron wraz z oznaczeniem miejsca ich zamieszkania, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie wartości przedmiotu sporu- będzie to kwota wynikająca z żądania miesięcznej kwoty pomnożona x 12 miesięcy zgodnie z art. 22 kpc, kwota ta powinna zostać zaokrąglona w górę, do pełnego złotego.  Ponadto pozew powinien zawierać dokładne oznaczenie rodzaju pisma np. Pozew o alimenty, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, oraz podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego. Ważne, by wskazać załączniki wnoszone wraz z Pozwem np. wykaz rachunków, wyliczenie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka, Pit-y.

Pozew może zawierać żądanie wezwania na rozprawę świadków potwierdzających okoliczności wskazanie w jego treści czyli koszty utrzymania dziecka, wysokość zarobków, zaangażowanie w opiekę nad małoletnim, oraz stopień partycypowania w kosztach utrzymania małoletniego przez obie strony.  Pozew wraz z załącznikami należy złożyć wraz z jego odpisem i odpisem dołączonych do niego załączników dla strony przeciwnej, przy czym jeżeli nie złożono do sądu załączników w oryginale, to należy złożyć po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Na podstawie art. 96 pkt. 1  Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W razie wątpliwości proszę o zadawanie pytan pod artykułem, chętnie Państwu odpowiem.

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Pozew o alimenty – wymogi formalne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *