Archiwum miesiąca: październik 2012

Miejsca zamieszkania dziecka lub pobytu dziecka po rozwodzie

Zgodnie z treścią art. 26 kodeksu cywilnego: §1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli władza rodzicielska … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz